Yatırım Teşvik Mevzuatı
Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.
▪ 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli Resmi Gazete)
▪ 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli Resmi Gazete)

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı
▪ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara
malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
▪ Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji
içeren yatırımların desteklenmesi,
▪ En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin
artırılması,
▪ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
▪ Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
▪ Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Yatırım Teşvik Mevzuatı